slid 20

Životní prostředí je i naše starost

Kamnářství

Spolumajitel je členem CECHU KAMNÁŘŮ ČESKÉ REPUBLIKY
Provádíme návrhy, prodej, realizaci a opravy krbových obestaveb, kachlových kamen a kamen

Na základě požadavku klienta jsme schopni zajistit kompletní služby od návrhu až po realizaci. Návrhy provádíme po přesném zaměření prostoru kde bude budoucí dílo realizováno. Návrh a dokumentace je vyhotovena v 3D provedení.

Obestavby – krbových vložek jsou realizovány podle přání klienta a odpovídají dohodnutým technickým požadavkům a dále dodržují platné normy. Veškerý materiál na obestavbu vč. izolací je nehořlavý a odolává předepsaným teplotám.

VYTÁPĚNÍ

Krbem lze vytápět nejen jednu místnost, ale při správném návrhu krbu a provedení rozvodů teplého vzduchu, zároveň vytápět i ostatní místnosti objektu. Tento způsob se často používá u chalup a rekreačních zařízení, ale je výborný i pro běžné bydlení.

Rozeznáváme dva základní druhy vytápění pomocí krbů:

1. teplovzdušné vytápění
2. teplovodní vytápění

Teplovzdušné vytápění rozdělujeme dále na dva základní systémy a to:

1. Otevřený systém

- kdy se využívá cirkulace vzduchu v celém objektu. V dnešní době nejpoužívanější systém vytápění teplým vzduchem. A to hlavně z důvodů finančních a prostorových. Vnitřní teplota vzduchu se pohybuje okolo 100°C, kdy na výdechu (mřížka) je až 90°C. Jednou z nevýhod je, že při otevřeném systému dochází k cirkulaci nejen teplého vzduchu, ale i prachu a ostatních nečistot, které se v objektu nacházejí.

Otevřený systém rozdělujeme na:
Přirozenou cirkulaci – krátká vzdálenost od krbu - max. 3,5m vodorovně
Tahová cirkulace - vzduch je poháněn ventilační jednotkou umístněnou nad krbem
Tlaková cirkulace – ventilační jednotka je umístněna pod krbem

2. Uzavřený systém – Hypokausten

Je to způsob jak přenést tepelnou energii z tahového systému na plášť topidla bez přímého dotyku materiálu. Vzduch který ohříváme, proudí v uzavřeném prostoru. Na podobném systému pracuje ústřední topení. Využívá se sálavého tepla z ploch, které se přenáší z vlastního tahového systému. Mohou to být různé lavice, obestavby ap., které jsou tvořeny z materiálu dobře předávající teplo. Pracovní teploty vnitřního vzduchu jsou velmi vysoké, dosahují až 300°C. Je ovšem náročnější na prostorové umístnění a cena není zanedbatelná. Pro příklad: hypokausten systém se využívá u pecí našich babiček, kdy za pecí byla lavice, na které se spalo.

TEPLOVODNÍ VYTÁPĚNÍ:

V poslední době stále více preferovaná varianta vytápění u nově budovaných staveb a to hlavně v kombinaci s jiným zdrojem tepla.

Krbové vložky (obestavby) lze samozřejmě využívat i k vytápění pomocí vody (topné medium). Tento způsob ovšem vyžaduje dostatečný prostor pro umístnění příslušenství, jako jsou ventily, čerpadla, případně záložní zdroj elektroinstalace. Při použití teplovodního vytápění je nutno provést daleko více výpočtů a je nutný projekt pro posouzení velikosti vytápěných ploch.

Rozeznáváme tři druhy vytápění:

Ohřev teplé užitkové vody
Ohřev vody do topného systému (radiátory, podlahové topení)
Dále je možná kombinace s možností napojením na jiný zdroj tepla (solární topení, tepelná čerpadla atd.)

Je nutné si uvědomit, že teplovodní vytápění je tlakový systém, který máme umístněný přímo v obytné místnosti a tak se k němu musíme i stavět. Stačí malé opomenutí nebo špatná údržba a může dojít k velkému neštěstí.

 • Urban Clean s.r.o.
  Mobil: 734 746 502

  Příkop 843/4
  Brno 602 00
  IČ: 02805677

  E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 • certifikat
    certifikat   certifikat   certifikat

  certifikat   certifikat   certifikat   certifikat  


urbanclean.cz © | HV